IGG跌逾10% 報6.97港元
2020年07月16日15:30

 新浪港股訊,IGG(00799)跌10.18%,報6.97元,跌穿10天線(7.212元),最低價為6.97元,最高價為7.96元,主動賣盤63%;成交2038.37萬股,涉資1.48億元.以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅13.09%。

 現時,恒生指數報25064,跌417點或1.64%;恒生國指報10173,跌216點或2.08%;主板成交1669.91億元。

 上證綜合指數報3210,跌151點或4.5%,成交6794.68億元人民幣。

 深證成份指數跌737點或5.37%,成交4992.53億元人民幣。

 基本資料

 -----------------------------------

 報價    6.970   變動   -10.18%

 最低價   6.970   最高價    7.960

 成交股數 2038.37萬股   成交金額   1.48億

 10天平均  7.212   100天平均  5.301

 20天平均  6.672   250天平均  5.497

 50天平均  5.711   RSI14  57.129

 -----------------------------------

 股份狀態:跌穿10天線,主動賣盤63%,暫連跌3日,累計跌幅13.09%

 表列同板塊或相關股份表現:

 股份   (編號)   現價(元)    變幅(%)

 ------------------------------------

 IGG   (00799)  6.97   -10.18

 中手遊   (00302)  3.19    -7.27

 網龍   (00777)  22.15    -7.32

 樂遊   (01089)  2.99    -0.99

 創夢天地  (01119)  4.51    -3.63

 百奧   (02100)  1.30    +3.17

 心動公司  (02400)  36.15    -8.83

 禪遊   (02660)  1.14    -9.52

 FRIENDTIMES(06820)  3.23    +0.62

 祖龍娛樂  (09990)  19.04    -6.21

 ------------------------------------

關注我們Facebook專頁
  相關新聞
   更多瀏覽